Olympijský klub Prievidza , Ul. Olympionikov 6 , 971 01 Prievidza

                                                                           Vyhodnotenie

                                                              fotosúťaže Šport na hornej Nitre

Do súťaže zaslalo fotografie 7 súťažiacich žiakov 2.stupňa ZŠ.

Z nich porotou zloženou z odborného pracovníka Regionálneho kultúrneho centra v Prievidzi ( p. Peter Cagáň - predseda poroty ) , predsedu a sekretára OK PD boli ocenení nasledovní autori s názvom fotografie :

1.m. Radoslav Rohárik

ZŠ Ul.Malonecpalská 9.A. Prievidza

Lietajúci Lubo

2.m. Amália Esther Ilčíková

ZŠ Ul. Mariánska 9.B. Prievidza

Neriadená strela

3.m. Oliver Mandúch

ZŠ Ul. Rastislavova 8.B. Prievidza

Po štarte

Ocenení sú členmi Fotoklubu Junior CVČ Prievidza .

Ocenenie sa uskutočnilo po vernisáži v galérii OK PD 10.10. 2023 o 17,00 hod.

za účasti súťažiacich , porotou a vedúcej Fotoklubu Junior CVČ Prievidza.

                                                                                       Mgr. Rudolf Slíž

                                                                                       sekretár OK PD

XVII. ročník World gymnaestrády 2023 v Amsterdame.

Cvičenky Olympie pri Olympijskom klube Prievidza , pod vedením cvičiteľky Jitky Hejtmánkovej ,

reprezentovali v dňoch 30.7 – 5.8. 2023 Slovensko ,naše mesto a Olympijský klub na svetovej

gymnaestráde v Amsterdame.

Na tomto úžasnom športovom podujatí , ktoré sa konalo na olympijskom štadióne, sa zúčastnilo

57 štátov a 20 000 cvičencov a gymnastov z celého sveta.

Naša Slovenská výprava mala 94 cvičencov /+ BA,TT,KE,TN,Skalica / a predviedla dvakrát hromadnú skladbu autorky Emílie Fialovej zo Sokola Bratislava "Čo bude , bude" , bola ocenená búrlivým potleskom a po vystúpení aj milými slovami uznania cvičencov z iných štátov ,najmä z Českej republiky.

Počas celého podujatia panovala v Amsterdame úžasná nálada ,športovci sa navzájom srdečne zdravili ,

povzbudzovali , spoločne sa fotili a úsmevy na ich tvárach vyjadrovali radosť a pohodu.

My sme napr. v otváracom sprievode mestom alebo počas jazdy v električke spievali naše krásne

slovenské pesničky , ktoré sa všetkým veľmi páčili a na každom kroku sme sa stretávali s milými

a ústretovými ľuďmi ,aj naše reprezentačné oblečenie a vždy rovnaké tričká vzbudzovali obdiv nielen

účastníkov gymnaestrády ,ale aj domácej verejnosti.

Atmosféru Amsterdamu sme si užili plnými dúškami pri sprievode mestom a otváracom ceremoniáli,

na národných večeroch pódiových vystúpení , na vystúpeniach hromadných skladieb, na

večernom gala programe a záverečnom ceremoniáli .Vo voľnom čase sme navštívili rôzne

múzeá ,prekrásne kostoly, úžasný kráľovský palác ,plavili sme sa po amsterdamských kanáloch ,boli sme

na amsterdamskej vež i , z ktorej sme mali celý Amsterdam ako na dlani.

Nakoľko účasť na gymnaestráde bola finančne veľmi náročná ,tak aby sme ušetrili ,cestovali sme 15

hodín autodopravou , ubytovali sa v škole ,kde sme spali na karimatkách v spacích vakoch ,ale boli sme

šťastné a bolo nám cťou reprezentovať naše malé, ale krásne Slovensko a užiť si spoločne krásny týždeň

v Amsterdame ,je to krásne mesto ,ktoré v nás zanechalo nezabudnuteľné zážitky a spomienky .

O štyri roky sa uskutoční XVIII. Svetová gymnaestráda v Lisabone ,všetko je otvorené a čas ukáže, či sa

naša Olympia opäť zúčastní ,ako v r.2O11 v Lausanne , v r.2015 v Helsinkách .v r. 2019 v Dornbirne,v

r.2023 v Amsterdame.

                                                                                                  Jitka Hejtmánková

                                                                                     predsedníčka Olympie pri OK Prievidza

Olympijský klub Prievidza

Dňa 22.6.2023 sa v priestoroch galérie OK PD uskutočnilo pod vedením

uč. TV Mgr. Pavela Oršulu vzdelávanie 8 žiakov 2.C. SOŠ Nováky v oblasti olympizmu a športu .

viď. foto vo Foto video !

spracoval : Mgr. Rudolf Slíž , sekretár OK PD

Atletický olympijský deň a Beh olympijského dňa 21.6.2023

Olympijský klub Prievidza

Vyhodnotenie

Atletický olympijský deň zorganizoval a realizoval dňa 22.6.2023 OK PD na ZŠ Ul. Energetikov Prievidza pre žiakov 3. - 4. ročníka ZŠ v PD. Štartovalo 39 chlapcov a 37 dievčat zo 6 ZŠ v meste PD . Súťažili v behu na 50 m, v hode kriketovou loptičkou , skoku do diaľky a v behu na 400 m D a 600 m CH. Víťazi boli odmenení medailou , diplomom a vecnými cenami zo SOŠV a OK PD . Všetci účastníci dostali aj sladkosti.

Na podujatí bol prítomní aj predseda OK p. Revický, ktorý bol aj s olympijskou pochodňou na čele účastníkov propagačného behu olympijského dňa.

Mgr. Rudolf Slíž

sekretár OK PD

Olympijský klub Prievidza

Dňa 16.6.2023 sa v priestoroch galérie OK PD uskutočnilo pod vedením

uč. TV Mgr. Pavela Oršulu vzdelávanie 8 žiakov I.C. SOŠ Nováky v oblasti olympizmu a športu .

viď. foto vo Foto video !

                                                                    spracoval : Mgr. Rudolf Slíž , sekretár OK PD

Olympijský klub Prievidza

                                                                      Vyhodnotenie

Výtvarnej súťaže Šport a olympizmus očami detí , ktorá sa uskutočnila 10.5.2023 v areály ZŠ S. Chalupku v Prievidzi za pekného slnečného počasia.

Do súťaže sa zapojilo 5 ZŠ z Prievidze a 28 súťažiacich .

I. kategória : žiaci I. stupňa ZŠ 3.-4. r.

1.m. Júlia Bátorová                                                ZŠ Dobšinského

2.m. Kristína Urbanovská                                    ZŠ Ul. Malonecpalská

3.m. Simona Šulová                                            ZŠ Ul. Šafárika

II. kategória: žiaci II. stupňa ZŠ 5.-7. r.

1.m. Natália Melcerová                                        ZŠ Ul. Malonecpalská

2.m. Michaela Kuzmová                                     ZŠ Ul. Mariánska

3.m. Amélia Hricová                                            ZŠ Dobšinského

Víťazi obdržali vecné ceny , ktoré im odovzdal predseda OK p. Revický.

Všetci účastníci dostali napolitánku a minerálku .

Spracoval : Mgr. Rudolf Slíž , sekretár OK PD

                  viď. foto v Foto Video


Dňa 8. 5. 2023 sa uskutočnilo z príležitosti Dňa Európskej únie v OK PD spoločenské stretnutie členov OK PD

a n.o. Orchidamos Prievidza  pri guláši.

viď. foto v Foto Video
Vedomostná súťaž o olympizme

Olympijský klub Prievidza 14. 4. 2023

ZŠ                               Antika           SOŠV     OK PD    spolu   poradie

Bojnice                        24                    14            22           60          1..

Nováky                       24                    16            16           56           2..

Ráztočno                    20                     8             8            36          3..

predseda komisie : Mikuláš Timko , člen OK PD

členovia komisie: Vladimír Revický , predseda OK PD

Marian Grman , člen VV OK PD

spracoval : Rudolf Slíž , sekretár OK PDOlympijský klub Prievidza

                                                        Vyhodnotenie Olympijského dňa a Behu OD

                                                                24.6.2022 Nám. Slobody Prievidza

Podujatie organizoval OK PD pod záštitou primátorky mesta v spolupráci CVČ PD a technickým zabezpečením KaSS v PD. Podujatia sa okrem zástupcov mesta a organizátorov zúčastnil aj olympionik futbalista Martin Petráš účastník OH Sydny 2000,ktorí si prevzal ocenenie OK PD. Na podujatí si mohli účastníci pozrieť a vyskúšať rôzne športové a netradičné aktivity na stanovištiach športových klubov a organizácií a zhliadnuť kultúrne vstupy z rôznych oblastí. Súčasne prebiehal na námestí Beh olympijského dňa podľa harmonogramu. Pre účastníkov boli dodané sladkosti z prostriedkov SOŠV.

Podujatie malo u všetkých zúčastnených dobrú odozvu a taktiež u zástupcov mesta a hostí.

Vzhľadom k tomu, že MŠ a školy si organizovali samostatne olympijský deň a beh OD , na námestí sa manifestačného behu zúčastnilo 7 ZŠ a 2 SŠ s počtom 518 žiakov a na podujatí bolo prítomných asi 750 účastníkov.

                                                                                                   Mgr. Rudolf Slíž

                                                                                                   sekretár OK PD

Olympijský klub Prievidza

                                                                           Vyhodnotenie

Atletický olympijský deň zorganizoval a realizoval dňa 22.6.2022 OK PD na ZŠ Ul. Energetikov Prievidza pre žiakov 3. - 4. ročníka ZŠ v PD. Štartovalo 52 chlapcov a 52 dievčat zo 7 ZŠ v meste PD . Súťažili v behu na 50 m, v hode kriketovou loptičkou , skoku do diaľky a v behu na 400 m D a 600 m CH. Víťazi boli odmenení medailou , diplomom a vecnými cenami / tričko, flaša, šiltovka / zo SOŠV a OK PD . Všetci účastníci dostali aj sladkosti.

Na podujatí bol prítomní aj predseda OK p. Revický.

                                                                                                                      Mgr. Rudolf Slíž

                                                                                                                      sekretár OK PD

Olympijský klub Prievidza

                        Vyhodnotenie

Výtvarnej súťaže " Olympizmus a šport očami detí"

10.5. 2022 ihrisko ZŠ S.Chalupku PD

Účastníci súťažili v 2 kategóriách:

  • kategória: žiaci I. stupňa ZŠ 3.-4. r.

1.m. Simona Šulová ZŠ Šafárika PD

2.m. Lukáš Polák ZŠ Energetikov PD

3.m. Ema Čičmancová ZŠ Malonecpalska PD


  • kategória: žiaci II. stupňa ZŠ 5.-7. r.

1.m. Ema Petrášová ZŠ Malonecpalska PD

2.m. Karolína Kravecová ZŠ Mariánska PD

3.m. Daniela Bežová ZŠ Malonecpalska PD

Celkovo súťažilo 24 žiakov zo 4 ZŠ v Prievidzi.

Víťazi boli odmenení diplomom a vecnými cenami z prostriedkov OK PD.

Pre všetkých bol zabezpečený pitný režim a sladkosť.

                                                                         Mgr. Rudolf Slíž

                                                                          sekretár OK PD

                             Vedomostná súťaž o olympizme

Olympijský klub Prievidza 28.4. 2022

ZŠ                 Antika     OK PD    ZOH Peking   spolu   poradie

Bojnice              14           11              16                 41           1.

Ráztočno          15           11              10                 36           2..

Nováky             10            9             10                  29          3.


                                                        

                                                                    Mgr. Rudolf Slíž

                                                                    sekretár OK PD