VyhodnoteniaOlympijský klub Prievidza

                                                        Vyhodnotenie Olympijského dňa a Behu OD

                                                                24.6.2022 Nám. Slobody Prievidza

Podujatie organizoval OK PD pod záštitou primátorky mesta v spolupráci CVČ PD a technickým zabezpečením KaSS v PD. Podujatia sa okrem zástupcov mesta a organizátorov zúčastnil aj olympionik futbalista Martin Petráš účastník OH Sydny 2000,ktorí si prevzal ocenenie OK PD. Na podujatí si mohli účastníci pozrieť a vyskúšať rôzne športové a netradičné aktivity na stanovištiach športových klubov a organizácií a zhliadnuť kultúrne vstupy z rôznych oblastí. Súčasne prebiehal na námestí Beh olympijského dňa podľa harmonogramu. Pre účastníkov boli dodané sladkosti z prostriedkov SOŠV.

Podujatie malo u všetkých zúčastnených dobrú odozvu a taktiež u zástupcov mesta a hostí.

Vzhľadom k tomu, že MŠ a školy si organizovali samostatne olympijský deň a beh OD , na námestí sa manifestačného behu zúčastnilo 7 ZŠ a 2 SŠ s počtom 518 žiakov a na podujatí bolo prítomných asi 750 účastníkov.

                                                                                                   Mgr. Rudolf Slíž

                                                                                                   sekretár OK PD

Olympijský klub Prievidza

                                                                           Vyhodnotenie

Atletický olympijský deň zorganizoval a realizoval dňa 22.6.2022 OK PD na ZŠ Ul. Energetikov Prievidza pre žiakov 3. - 4. ročníka ZŠ v PD. Štartovalo 52 chlapcov a 52 dievčat zo 7 ZŠ v meste PD . Súťažili v behu na 50 m, v hode kriketovou loptičkou , skoku do diaľky a v behu na 400 m D a 600 m CH. Víťazi boli odmenení medailou , diplomom a vecnými cenami / tričko, flaša, šiltovka / zo SOŠV a OK PD . Všetci účastníci dostali aj sladkosti.

Na podujatí bol prítomní aj predseda OK p. Revický.

                                                                                                                      Mgr. Rudolf Slíž

                                                                                                                      sekretár OK PD

Olympijský klub Prievidza

                        Vyhodnotenie

Výtvarnej súťaže " Olympizmus a šport očami detí"

10.5. 2022 ihrisko ZŠ S.Chalupku PD

Účastníci súťažili v 2 kategóriách:

  • kategória: žiaci I. stupňa ZŠ 3.-4. r.

1.m. Simona Šulová ZŠ Šafárika PD

2.m. Lukáš Polák ZŠ Energetikov PD

3.m. Ema Čičmancová ZŠ Malonecpalska PD


  • kategória: žiaci II. stupňa ZŠ 5.-7. r.

1.m. Ema Petrášová ZŠ Malonecpalska PD

2.m. Karolína Kravecová ZŠ Mariánska PD

3.m. Daniela Bežová ZŠ Malonecpalska PD

Celkovo súťažilo 24 žiakov zo 4 ZŠ v Prievidzi.

Víťazi boli odmenení diplomom a vecnými cenami z prostriedkov OK PD.

Pre všetkých bol zabezpečený pitný režim a sladkosť.

                                                                         Mgr. Rudolf Slíž

                                                                          sekretár OK PD

                             Vedomostná súťaž o olympizme

Olympijský klub Prievidza 28.4. 2022

ZŠ                 Antika     OK PD    ZOH Peking   spolu   poradie

Bojnice              14           11              16                 41           1.

Ráztočno          15           11              10                 36           2..

Nováky             10            9             10                  29          3.


                                                        

                                                                    Mgr. Rudolf Slíž

                                                                    sekretár OK PD