XVII. ročník World gymnaestrády 2023 v Amsterdame.

Cvičenky Olympie pri Olympijskom klube Prievidza , pod vedením cvičiteľky Jitky Hejtmánkovej ,

reprezentovali v dňoch 30.7 – 5.8. 2023 Slovensko ,naše mesto a Olympijský klub na svetovej

gymnaestráde v Amsterdame.

Na tomto úžasnom športovom podujatí , ktoré sa konalo na olympijskom štadióne, sa zúčastnilo

57 štátov a 20 000 cvičencov a gymnastov z celého sveta.

Naša Slovenská výprava mala 94 cvičencov /+ BA,TT,KE,TN,Skalica / a predviedla dvakrát hromadnú skladbu autorky Emílie Fialovej zo Sokola Bratislava "Čo bude , bude" , bola ocenená búrlivým potleskom a po vystúpení aj milými slovami uznania cvičencov z iných štátov ,najmä z Českej republiky.

Počas celého podujatia panovala v Amsterdame úžasná nálada ,športovci sa navzájom srdečne zdravili ,

povzbudzovali , spoločne sa fotili a úsmevy na ich tvárach vyjadrovali radosť a pohodu.

My sme napr. v otváracom sprievode mestom alebo počas jazdy v električke spievali naše krásne

slovenské pesničky , ktoré sa všetkým veľmi páčili a na každom kroku sme sa stretávali s milými

a ústretovými ľuďmi ,aj naše reprezentačné oblečenie a vždy rovnaké tričká vzbudzovali obdiv nielen

účastníkov gymnaestrády ,ale aj domácej verejnosti.

Atmosféru Amsterdamu sme si užili plnými dúškami pri sprievode mestom a otváracom ceremoniáli,

na národných večeroch pódiových vystúpení , na vystúpeniach hromadných skladieb, na

večernom gala programe a záverečnom ceremoniáli .Vo voľnom čase sme navštívili rôzne

múzeá ,prekrásne kostoly, úžasný kráľovský palác ,plavili sme sa po amsterdamských kanáloch ,boli sme

na amsterdamskej vež i , z ktorej sme mali celý Amsterdam ako na dlani.

Nakoľko účasť na gymnaestráde bola finančne veľmi náročná ,tak aby sme ušetrili ,cestovali sme 15

hodín autodopravou , ubytovali sa v škole ,kde sme spali na karimatkách v spacích vakoch ,ale boli sme

šťastné a bolo nám cťou reprezentovať naše malé, ale krásne Slovensko a užiť si spoločne krásny týždeň

v Amsterdame ,je to krásne mesto ,ktoré v nás zanechalo nezabudnuteľné zážitky a spomienky .

O štyri roky sa uskutoční XVIII. Svetová gymnaestráda v Lisabone ,všetko je otvorené a čas ukáže, či sa

naša Olympia opäť zúčastní ,ako v r.2O11 v Lausanne , v r.2015 v Helsinkách .v r. 2019 v Dornbirne,v

r.2023 v Amsterdame.

                                                                                                  Jitka Hejtmánková

                                                                                     predsedníčka Olympie pri OK Prievidza

Olympijský klub Prievidza

Dňa 22.6.2023 sa v priestoroch galérie OK PD uskutočnilo pod vedením

uč. TV Mgr. Pavela Oršulu vzdelávanie 8 žiakov 2.C. SOŠ Nováky v oblasti olympizmu a športu .

viď. foto vo Foto video !

spracoval : Mgr. Rudolf Slíž , sekretár OK PD

Atletický olympijský deň a Beh olympijského dňa 21.6.2023

Olympijský klub Prievidza

Vyhodnotenie

Atletický olympijský deň zorganizoval a realizoval dňa 22.6.2023 OK PD na ZŠ Ul. Energetikov Prievidza pre žiakov 3. - 4. ročníka ZŠ v PD. Štartovalo 39 chlapcov a 37 dievčat zo 6 ZŠ v meste PD . Súťažili v behu na 50 m, v hode kriketovou loptičkou , skoku do diaľky a v behu na 400 m D a 600 m CH. Víťazi boli odmenení medailou , diplomom a vecnými cenami zo SOŠV a OK PD . Všetci účastníci dostali aj sladkosti.

Na podujatí bol prítomní aj predseda OK p. Revický, ktorý bol aj s olympijskou pochodňou na čele účastníkov propagačného behu olympijského dňa.

Mgr. Rudolf Slíž

sekretár OK PD

Olympijský klub Prievidza

Dňa 16.6.2023 sa v priestoroch galérie OK PD uskutočnilo pod vedením

uč. TV Mgr. Pavela Oršulu vzdelávanie 8 žiakov I.C. SOŠ Nováky v oblasti olympizmu a športu .

viď. foto vo Foto video !

                                                                    spracoval : Mgr. Rudolf Slíž , sekretár OK PD

Olympijský klub Prievidza

                                                                      Vyhodnotenie

Výtvarnej súťaže Šport a olympizmus očami detí , ktorá sa uskutočnila 10.5.2023 v areály ZŠ S. Chalupku v Prievidzi za pekného slnečného počasia.

Do súťaže sa zapojilo 5 ZŠ z Prievidze a 28 súťažiacich .

I. kategória : žiaci I. stupňa ZŠ 3.-4. r.

1.m. Júlia Bátorová                                                ZŠ Dobšinského

2.m. Kristína Urbanovská                                    ZŠ Ul. Malonecpalská

3.m. Simona Šulová                                            ZŠ Ul. Šafárika

II. kategória: žiaci II. stupňa ZŠ 5.-7. r.

1.m. Natália Melcerová                                        ZŠ Ul. Malonecpalská

2.m. Michaela Kuzmová                                     ZŠ Ul. Mariánska

3.m. Amélia Hricová                                            ZŠ Dobšinského

Víťazi obdržali vecné ceny , ktoré im odovzdal predseda OK p. Revický.

Všetci účastníci dostali napolitánku a minerálku .

Spracoval : Mgr. Rudolf Slíž , sekretár OK PD

                  viď. foto v Foto Video


Dňa 8. 5. 2023 sa uskutočnilo z príležitosti Dňa Európskej únie v OK PD spoločenské stretnutie členov OK PD

a n.o. Orchidamos Prievidza  pri guláši.

viď. foto v Foto Video
Vedomostná súťaž o olympizme

Olympijský klub Prievidza 14. 4. 2023

ZŠ                               Antika           SOŠV     OK PD    spolu   poradie

Bojnice                        24                    14            22           60          1..

Nováky                       24                    16            16           56           2..

Ráztočno                    20                     8             8            36          3..

predseda komisie : Mikuláš Timko , člen OK PD

členovia komisie: Vladimír Revický , predseda OK PD

Marian Grman , člen VV OK PD

spracoval : Rudolf Slíž , sekretár OK PDOlympijský klub Prievidza

                                                        Vyhodnotenie Olympijského dňa a Behu OD

                                                                24.6.2022 Nám. Slobody Prievidza

Podujatie organizoval OK PD pod záštitou primátorky mesta v spolupráci CVČ PD a technickým zabezpečením KaSS v PD. Podujatia sa okrem zástupcov mesta a organizátorov zúčastnil aj olympionik futbalista Martin Petráš účastník OH Sydny 2000,ktorí si prevzal ocenenie OK PD. Na podujatí si mohli účastníci pozrieť a vyskúšať rôzne športové a netradičné aktivity na stanovištiach športových klubov a organizácií a zhliadnuť kultúrne vstupy z rôznych oblastí. Súčasne prebiehal na námestí Beh olympijského dňa podľa harmonogramu. Pre účastníkov boli dodané sladkosti z prostriedkov SOŠV.

Podujatie malo u všetkých zúčastnených dobrú odozvu a taktiež u zástupcov mesta a hostí.

Vzhľadom k tomu, že MŠ a školy si organizovali samostatne olympijský deň a beh OD , na námestí sa manifestačného behu zúčastnilo 7 ZŠ a 2 SŠ s počtom 518 žiakov a na podujatí bolo prítomných asi 750 účastníkov.

                                                                                                   Mgr. Rudolf Slíž

                                                                                                   sekretár OK PD

Olympijský klub Prievidza

                                                                           Vyhodnotenie

Atletický olympijský deň zorganizoval a realizoval dňa 22.6.2022 OK PD na ZŠ Ul. Energetikov Prievidza pre žiakov 3. - 4. ročníka ZŠ v PD. Štartovalo 52 chlapcov a 52 dievčat zo 7 ZŠ v meste PD . Súťažili v behu na 50 m, v hode kriketovou loptičkou , skoku do diaľky a v behu na 400 m D a 600 m CH. Víťazi boli odmenení medailou , diplomom a vecnými cenami / tričko, flaša, šiltovka / zo SOŠV a OK PD . Všetci účastníci dostali aj sladkosti.

Na podujatí bol prítomní aj predseda OK p. Revický.

                                                                                                                      Mgr. Rudolf Slíž

                                                                                                                      sekretár OK PD

Olympijský klub Prievidza

                        Vyhodnotenie

Výtvarnej súťaže " Olympizmus a šport očami detí"

10.5. 2022 ihrisko ZŠ S.Chalupku PD

Účastníci súťažili v 2 kategóriách:

  • kategória: žiaci I. stupňa ZŠ 3.-4. r.

1.m. Simona Šulová ZŠ Šafárika PD

2.m. Lukáš Polák ZŠ Energetikov PD

3.m. Ema Čičmancová ZŠ Malonecpalska PD


  • kategória: žiaci II. stupňa ZŠ 5.-7. r.

1.m. Ema Petrášová ZŠ Malonecpalska PD

2.m. Karolína Kravecová ZŠ Mariánska PD

3.m. Daniela Bežová ZŠ Malonecpalska PD

Celkovo súťažilo 24 žiakov zo 4 ZŠ v Prievidzi.

Víťazi boli odmenení diplomom a vecnými cenami z prostriedkov OK PD.

Pre všetkých bol zabezpečený pitný režim a sladkosť.

                                                                         Mgr. Rudolf Slíž

                                                                          sekretár OK PD

                             Vedomostná súťaž o olympizme

Olympijský klub Prievidza 28.4. 2022

ZŠ                 Antika     OK PD    ZOH Peking   spolu   poradie

Bojnice              14           11              16                 41           1.

Ráztočno          15           11              10                 36           2..

Nováky             10            9             10                  29          3.


                                                        

                                                                    Mgr. Rudolf Slíž

                                                                    sekretár OK PD