Krištáľový páv 2018

Správa o vyhodnotení KP za r.2018

Olympijský klub Prievidza spolu s mestami Prievidza, Handlová, Bojnice ,Nováky

a ZMO HN vyhlásili dňa 1.3. 2019 v Dome kultúry v Prievidzi najúspešnejších športovcov, trénerov, kolektívy a osobnosti telovýchovného hnutia o Cenu Krištáľového páva za rok 2018.

Hosťami boli okrem zástupcov vyhlasovateľov aj podpredsedníčka a poslanci TSK ,prezident Slovenského olympijského a športového výboru SR p. Anton Siekel , predseda Združenia olympijských klubov SR p. Ivan Čierny ,olympionici -vodnopólový reprezentant na OH 2000 Sydney Peter Nižný, Mikuláš Timko- tréner bronzového z OH 1888 Soule Jozefa Lohyňu .

V príhovore predsedu Olympijského klubu Prievidza p. Vladimíra Revického odzneli slová poďakovania mestám a obciam okresu Prievidza za podporu a spoluprácu ako aj ďalším podporovateľom športu s prianím ,aby boli aj naďalej naklonení podpore a všetkým športovcom a činovníkom poprial veľa síl, optimizmu a vytrvalosti.

Vyhlasovateľom , hosťom a oceneným sa prihovoril aj prezident Slovenského olympijského a športového výboru SR p. Anton Siekel .

Bohatý spoločenský program vyplnili aj členky Olympie Prievidza, ktoré zvýraznili svoj podiel z projektu "Vykročme za zdravím"

Víťazom a držiteľom Ceny Krištáľového páva za rok 2018 sa stala olympionička Barbora Klementová z Klubu lyžiarov Nováky. Pre jej účasť na svetovej Zimnej univerziáde v ruskom Krasnojarsku cenu prebrala sestra.

Po skončení oceňovania a spoločného fotografovania sa uskutočnil raut.

Počas spoločenského stretnutia odzneli od účastníkov podujatia pozitívne ohlasy na celý priebeh a zabezpečenie podujatia.

Podujatie bolo zrealizované aj s finančným príspevkom mesta Prievidza v sume 700,00 Euro ,Nováky 500,00 ,Handlová 500,00 ,Bojnice 200,00 , ZMO HN 100,00,Obl. futbalový zväz 100,00 , n.o. Orchidamos 250,00 , OK PD viac ako 500.00 Euro .

Mgr. Rudolf Slíž

sekretár OK PD


V ý s l e d k o v á   l i s t i n a

najúspešnejších športovcov, trénerov, kolektívov, osobností telovýchovného hnutiao Cenu Krištáľového páva a Ceny fair play okresu Prievidza

za rok 2018


TOP 10 dospelí

Barbora Klementová - Klub lyžiarov Nováky

n a j ú s p e š n e j š í š p o r t o v e c

d r ž i t e ľ C e n y K r i š t á ľ o v é h o p á v a z a r o k 2 0 1 8

Dominika Šalamonová - Karate klub FKŠ Prievidza Ľuboš Nemec- Volejbalový klub Prievidza

Ema Brázdová - Športová škola karate Prievidza Martin Nemček - Klub rýchlostnej kanoistiky Nováky

Nikoleta Merašická - Športová škola karate Prievidza Michal Úradník - Klub vodného póla Nováky

Lucia Oršulová - Klub rýchlostnej kanoistiky Nováky Jakub Mokráň -Basketbalový club Prievidza

Miroslav Marcinek - zápasnícky klub Prievidza

---------------------------------------------------------------------------

Najúspešnejší tréneri dospelých

Richard Nemec - Volejbalový klub PrievidzaPeter Tkáč - Klub vodného póla Nováky

Dušana Augustovičová - Športová škola karate Prievidza

---------------------------------------------------------------------------

Najúspešnejšie kolektívy dospelých

Volejbalový klub Prievidza

Klub vodného póla Nováky

Kata team ženy Športová škola karate Prievidza

Najúspešnejší žiaci

Simona Mišejová - Športová škola karate Prievidza Marco Mihál - Klub vodného póla Nováky Nikola Hvojníková - Klub rýchlostnej kanoistiky NovákyLaura Lišková - Športová škola karate Prievidza

Mário Klopan - TJ Sokol Prievidza

Najúspešnejší mládežníci

Peter Kuric - Horolezecký klub Prométeus HandlováVanda Vaňová - Športová škola karate Prievidza

Matúš Jedinák -Klub rýchlostnej kanoistiky Nováky Lukrécia Lachká - Karate klub FKŠ Prievidza Martin Hvojnik - Klub rýchlostnej kanoistiky NovákyAnna Hepnerová - ŠK Fitness Free Prievida Jessica Zatlkajová - Klub rýchlostnej kanoistiky Nováky Dominika Barošová - AWK Warrior Prievidza

---------------------------------------------------------------------------

Najúspešnejší tréneri žiakov a mládeže

Ľubomír Hagara - Klub rýchlostnej kanoistiky Novák y Miroslav Šenk-Karate klub FKŠ Prievidza

Róbert Lacko - zápasnícky klub Prievidza

---------------------------------------------------------------------------

Najúspešnejšie kolektívy žiakov a mládeže

Kata team juniorky Športová škola karate Prievidza

Juniori Klub vodného póla Nováky

Juniori Mládežnícká basketbalová akadémia Prievidza

---------------------------------------------------------------------------

Zvláštne ocenenie

Jakub Krako - Športový klub zdravotne postihnutých Pegas Remata

Michal Križánek - Power Body Topoľčany Tomáš Svitok - SK Energy Team

Milan Barényi - Trek KCK Oslany Pavol Tisaj

Futbalový club Baník Prievidza 100. výročie

---------------------------------------------------------------------------

Osobnosti telovýchovného hnutia

Dušan Cachovan - 60 rokov , Klub rýchlostnej kanoistiky Nováky

Jozef Fodor -75 rokov , Volejbalový klub Prievidza

Vincent Sestrienka - 80 rokov

--------------------------------------------------------------------------

Olympijské aktivity

Spojená škola Nováky

--------------------------------------------------------------------------

B l a h o ž e l á m e