Krištáľový páv 2019

Správa o vyhodnotení KP za r.2019

Olympijský klub Prievidza spolu s mestami Prievidza, Handlová, Bojnice ,Nováky

 ZMO HN a n.o. Orchidamos Prievidza vyhlásili dňa 21.2. 2020 v Dome kultúry v Prievidzi najúspešnejších športovcov, trénerov, kolektívy a osobnosti telovýchovného hnutia o Cenu Krištáľového páva za rok 2019.

Hosťami boli okrem zástupcov vyhlasovateľov  aj poslanci TSK , predseda Združenia olympijských klubov SR p. Ivan Čierny ,olympionici - hádzanárska reprezentantka na OH 1980 v Moskve katarína Beňušková - Lamrichová ,vodnopólový reprezentant na OH 2000 Sydney Peter Nižný, Barbora Klementová  - účatníčka OH 2018 v Pjongčangu , Mikuláš Timko- tréner bronzového z OH 1888 Soule Jozefa Lohyňu .

V príhovore predsedu Olympijského klubu Prievidza p. Vladimíra Revického odzneli slová poďakovania mestám a obciam okresu Prievidza za podporu a spoluprácu ako aj ďalším podporovateľom športu s prianím ,aby boli aj naďalej naklonení podpore a všetkým športovcom a činovníkom poprial veľa síl, optimizmu a vytrvalosti.

Vyhlasovateľom , hosťom a oceneným sa prihovoril aj predseda Združenia olympijských klubov SR p. Ivan Čierny ,

Bohatý spoločenský program vyplnili aj členky Olympie Prievidza, ktoré zvýraznili svoj podiel z projektu "Vykročme za zdravím"

Víťazom a držiteľom Ceny Krištáľového páva za rok 2019 sa stal Martin Nemček - Klub rýchlostnej kanoistiky Nováky.

Po skončení oceňovania a spoločného fotografovania sa uskutočnil raut.

Počas spoločenského stretnutia odzneli od účastníkov podujatia pozitívne ohlasy na celý priebeh a zabezpečenie podujatia.

Podujatie bolo zrealizované aj s finančným príspevkom mesta Prievidza v sume 800,00 Euro, Nováky 600,00 ,Handlová 600,00 ,Bojnice 300,00 , n.o. Orchidamos 300,00, ZMO HN 200,00,Obl. futbalový zväz 100,00 , OK PD viac ako 300.00 Euro .                                                      Za poskytnuté finančné prostriedky všetkým darcom ďakujeme.

                                                                                                                 Mgr. Rudolf Slíž

                                                                                                                  sekretár OK PD

                                                            V ý s l e d k o v á  l i s t i n a

najúspešnejších športovcov, trénerov, kolektívov, osobností telovýchovného hnutia

        o Cenu Krištáľového páva a Ceny fair play okresu Prievidza  za rok 2019


                                                                      TOP 10 dospelí

                                    Martin Nemček - Klub rýchlostnej kanoistiky Nováky

                                                    n a j ú s p e š n e j š í  š p o r t o v e c

                                 d r ž i t e ľ   C e n y   K r i š t á ľ o v é h o  p á v a   z a  r o k  2 0 1 9

Ema Brázdová - Športová škola karate Prievidza,  Filip Mačuha- Volejbalový klub Prievidza

Nikoleta Merašická - Športová škola karate Prievidza ,  Lenka Zuzulová - Energyfit Prievidza

Dominika Šalamonová - Karate klub Prievidza FKŠ, Andrej Kováčik - Klub vodného póla Nováky

Jessica Zatlkajová - Klub rýchlostnej kanoistiky Nováky, Patrik Hrotek - KST HN Prievidza

Daniel Veterník - Klub vodného póla Nováky

Najúspešnejší tréneri dospelých

Richard Nemec - Volejbalový klub Prievidza, Tihomir Bujan - Basketbalový club Prievidza

Peter Nižný - Klub vodného póla Nováky

Najúspešnejšie kolektívy dospelých

Volejbalový klub Prievidza , Basketbalový club Prievidza , Klub vodného póla Nováky

Najúspešnejší žiaci

Martin Hlaváč - Karate klub Prievidza FKŠ, Martin Svítok - Karate klub Prievidza FKŠ , Kristína Bruňanská - Športová škola karate Prievidza, Laura Lišková - Športová škola karate Prievidza

Adrián Kurbel - Karate klub Prievidza FKŠ

Najúspešnejší mládežníci

Peter Kuric - Horolezecký klub Prométeus Handlová ,Martin Hvojnik - Klub rýchlostnej kanoistiky Nováky, Romana Jakubisová - Klub rýchlostnej kanoistiky Nováky, Lukrécia Lachká - Karate klub Prievidza FKŠ, Alexander Ravinger - Klub vodného póla Nováky, Nikola Jakubechová -Športová škola karate Prievidza, Matúš Hronský - Mládežnícka basketbalová akadémia Prievidza

Najúspešnejší tréneri žiakov a mládeže

Ľubomír Hagara - Klub rýchlostnej kanoistiky Novák y Vladimír Prelovský - Klub vodného póla Nováky

Peter Sestrienka- Mládežnícka basketbalová akadémia Prievidza

Najúspešnejšie kolektívy žiakov a mládeže

Kadeti Klub vodného póla Nováky

Kata team juniorky Športová škola karate Prievidza

Kadeti Mládežnícka basketbalová akadémia Prievidza

Zvláštne ocenenie

Igor Kocián - Športová škola karate Prievidza, Milan Barényi - Trek KCK Oslany

Michaela Obertíková - Ski team Martinské Hole, Ján Beránek - ŠBK ZŠ MN Handlová

Tibor Bohňa . Gymnastický klub Elán Prievidza , Vladimír Brodziansky - Obradoiro,Španiesko

Klub športovej gymnastiky Handlová 50. výročie

Hádzanársky klub Kúpele Bojnice 60. výročie

Klub vodného póla Nováky 65. výročie

Zápasnícky klub Baník Prievidza 65. výročie

Hokejový club Prievidza 65. výročie

Olympijské aktivity

Spojená škola Nováky , ZŠ s MŠ Bojnice , ZŠ s MŠ Ul. Malonecpalská Prievidza

Osobnosti telovýchovného hnutia

Milan Šišmiš - Klub rýchlostnej kanoistiky Nováky 60 rokov

Pavel Oršula - Olympijský klub Prievidza 60 rokov

Libor Mokrý - Zápasnícky klub Baník Prievidza 65 rokov

Jitka Hejtmánková - Olympijský klub Prievidza 65 rokov

Jozef Kolář - Tenisový klub NCHZ Nováky 65 rokov

Ján Stejskal - Stejskal team Prievidza 70 rokov

Mária Hausnerová - Mestský plavecký klub Prievidza 70 rokov

Viliam Ugróczy - Futbalový klub Junior Kanianka 70 rokov

Anton Šimášek - Oblastný futbalový zväz Prievidza 75rokov

                                                               B l a h o ž e l á m e