Šport na hornej Nitre - video

 Šport na hornej Nitre - plágáty

                                                                  Vyhodnotenie

najúspešnejších športovcov, trénerov, kolektívov a osobností telovýchovného hnutia                  o Cenu Krištáľového páva a Ceny fair play okresu Prievidza za rok 2023


Návšteva žiakov 1.C. SOŠ Nováky v OK PD dňa 13.12.2023 s uč. TV Mgr. Pavelom Oršulom za účelom vzdelávania v oblasti olympizmu a športu.

           Vernisáž a vyhodnotenie fotosúťaže Šport na hornej Nitre 10.10.2023 v OK PD

                                       XVII..r. Svetovej gymnaestrady Amsterdam 2023

Návšteva žiakov 2.C. SOŠ Nováky v OK PD dňa 22.6.2023 s uč. TV Mgr. Pavelom Oršulom za účelom vzdelávania v oblasti olympizmu a športu.

Atletický olympijský deň a  Beh olympijského dňa 21.6.2023

Návšteva žiakov SOŠ Nováky v OK PD dňa 16.6.2023 s uč. TV Mgr. Pavelom Oršulom                za účelom vzdelávania v oblasti olympizmu a športu.

Výtvarná súťaž ZŠ Šport a olympizmus očami detí 10.5. 2023

Stretnutie časti členov OK PD a n.o. Orchidamos PD dňa 8.5.2023

Vzácneho jubilea  80 rokov sa dožil člen OK PD p. Mikuláš Timko - tréner majstra sveta a  bronzového olympijského medailistu v zápasení Jozefa Lohyňu.

Vedomostná súťaž o olympizme 2023

Spoločenské stretnutie členov OK a n.o.Orchidamos Prievidza ku Dňu ústavy  1. 9. 2022 s účasťou a ocenením paralympionika Jozefa Mištinu .a bývalého predsedu OK PD p. Dušana Bohňu a ďaľších.

Olympijský deň - Šport pre každého - Beh olymp. dňa 2022 s účasťou olympionika  na OH v Sydny - futbalistu Martina Petráša

Športová olympiáda ZO JDS Prievidza 2022

Športová olympiáda Denných centier mesta Prievidza 2022

EYOF B. Bystrica 1.6. 2022

Vedomostná súťaž o olympizme 2022

atletický olympijský deň 22.6.2022

Oceňovanie olympionikov - členov OK PD k 30. výročiu OK v r. 2022

Ocenenie A.Sekeru na OK PD a beseda so žiakmi ZŠ S.Chalupku v Prievidzi 2022

Druhá pamätná tabula olymp. medailistu D. Myšáka - ZŠ Nitr. Rudno 2022

Krajské kolo olympijského odznaku všestrannosti ŠH  11.4.. 2022

2.r NŠO DC v PD

I.r.OŠO JDS PD

Svetová Gymnaestráda v Rakúsku

Európsky týždeň športu Olympia

Pamätná tabula Denis Myšák

Krištáľový páv 2019

Výtvarná olympijská súťaž

Športová olympiáda MŠ v PD

Atletický olympijský deň ZŠ v PD

Stretnutie členov OK PD

k 1.máju

Stretnutie ku Dňu ústavy SR

Pamätná tabula Jozef Lohyňa

Pamätná tabula Július Toček

Vedomostná olympijská súťaž

Olympijský deň

Európsky týždeň športu ZŠ v PD

Pamätná tabula Miloslav Mečíř

Cvičí celá rodina