Šport na hornej Nitre - video

 Šport na hornej Nitre - plágáty

Olympiáda MŠ mesta Prievidza  6.6.2024

                                  Výtvarná súťaž žiakov ZŠ Olympijský šport očami detí 16. 5. 2024

                                                                  Vyhodnotenie

                                                                       8.3. 20 4

najúspešnejších športovcov, trénerov, kolektívov a osobností telovýchovného hnutia                  o Cenu Krištáľového páva a Ceny fair play okresu Prievidza za rok 2023


Návšteva žiakov 1.C. SOŠ Nováky v OK PD dňa 13.12.2023 s uč. TV Mgr. Pavelom Oršulom za účelom vzdelávania v oblasti olympizmu a športu.

           Vernisáž a vyhodnotenie fotosúťaže Šport na hornej Nitre 10.10.2023 v OK PD

                                       XVII..r. Svetovej gymnaestrady Amsterdam 2023

Návšteva žiakov 2.C. SOŠ Nováky v OK PD dňa 22.6.2023 s uč. TV Mgr. Pavelom Oršulom za účelom vzdelávania v oblasti olympizmu a športu.

Atletický olympijský deň a  Beh olympijského dňa 21.6.2023

                                                     Olympijský deň Spojená škola Nováky

                                         Olympijský deň ZŠ S. Chalupku Prievidza  časť

                                  Olympijský deň  ZŠ Morovnianska cesta Handlová

                                          Olympijský deň 2023   MŠ Mišíka Prievidza

Návšteva žiakov SOŠ Nováky v OK PD dňa 16.6.2023 s uč. TV Mgr. Pavelom Oršulom                za účelom vzdelávania v oblasti olympizmu a športu.

Výtvarná súťaž ZŠ Šport a olympizmus očami detí 10.5. 2023

Zber odpadu 9.5. 2023 v rámci enviroaktivít

Stretnutie časti členov OK PD a n.o. Orchidamos PD dňa 8.5.2023

Vzácneho jubilea  80 rokov sa 24.4.  dožil člen OK PD p. Mikuláš Timko - tréner majstra sveta a  bronzového olympijského medailistu v zápasení Jozefa Lohyňu.

Vedomostná súťaž o olympizme 14.4. 2023

Vyhlásenie športovcov ,kolektívov ,trénerov a osobností telovýchovného hnutia 24.2. 2023

Spoločenské stretnutie členov OK a n.o.Orchidamos Prievidza ku Dňu ústavy  1. 9. 2022 s účasťou a ocenením paralympionika Jozefa Mištinu .a bývalého predsedu OK PD p. Dušana Bohňu a ďaľších.

Olympijský deň - Šport pre každého - Beh olymp. dňa 2022 s účasťou olympionika  na OH v Sydny - futbalistu Martina Petráša

Športová olympiáda ZO JDS Prievidza 2022

Športová olympiáda Denných centier mesta Prievidza 2022

EYOF B. Bystrica 1.6. 2022

Vedomostná súťaž o olympizme 2022

atletický olympijský deň 22.6.2022

Oceňovanie olympionikov - členov OK PD k 30. výročiu OK v r. 2022

Ocenenie A.Sekeru na OK PD a beseda so žiakmi ZŠ S.Chalupku v Prievidzi 2022

Druhá pamätná tabula olymp. medailistu D. Myšáka - ZŠ Nitr. Rudno 2022

Krajské kolo olympijského odznaku všestrannosti ŠH  11.4.. 2022

2.r NŠO DC v PD

I.r.OŠO JDS PD

Svetová Gymnaestráda v Rakúsku

Európsky týždeň športu Olympia

Pamätná tabula Denis Myšák

Krištáľový páv 2019

Výtvarná olympijská súťaž

Športová olympiáda MŠ v PD

Atletický olympijský deň ZŠ v PD

Stretnutie členov OK PD

k 1.máju

Stretnutie ku Dňu ústavy SR

Pamätná tabula Jozef Lohyňa

Pamätná tabula Július Toček

Vedomostná olympijská súťaž

Olympijský deň