Ocenenie členov.

Ocenenia a vyznamenania členov Olympijského klubu Prievidza od SOV a Klubu fair play pri SOV

Cena Vincenta Laufku                                                              

2012 - najlepší olympijský klub SR  

Cena Klubu fair play SOV

2013 - Štefan Gűrtler - za celoživotné pôsobenie v duchu fair play

Cena Radovana Kaufmana

2007 - Florián Leitman

Strieborný odznak SOV

2011 - Arpád Tarnóczy

2015 - Vladimír Revický

Bronzový odznak SOV

2003 - Arpád Tarnóczy

2011 - Dušan Bohňa

2011 - Florián Leitman

2011 - Peter Tichý

2011 - Viliam Ugróczy

2011 - Vladimír Revický

2012 - Marián Grman

2023 - Rudolf Slíž

Plaketa SOV

2011 - Daniela Hagarová

2011 - Ján Mojžiš

2011 - Marta Pösová -Pernišová

2011 - Vlasta Švikruhová

2011 - Vladimír Mečiar

Diplom Klubu fair play SOV

2011 - Ivan Chrenka - za celoživotné pôsobenie v duchu fair play

2013 - Peter Tichý- za celoživotné pôsobenie v duchu fair play

2015 - Viliam Nedeliak - za celoživotné pôsobenie v duchu fair play

Čestné uznanie SOV

2017 - Pavol Mečiar