Svetová gymnaestráda - Rakúsko


Naša Olympia pri OK PD nezaháľa ani počas dovolenkového obdobia a vzorne reprezentovala naše krásne mesto a Slovensko v dňoch 6. - 13. júla 2019 na Svetovej gymnaestráde v rakúskom meste Dornbirn .

Na tomto úžasnom športovom podujatí sa zúčastnilo 18 500 cvičencov z 65 štátov z celého sveta .

Naša Olympia sa prezentovala v hromadnej skladbe "Spolu " ,v ktorej je spoluautorkou aj naša cvičiteľka Jitka Hejtmánková , v skladbe cvičili s nami českí , moravskí a švajčiarski cvičenci.

Vystupovali sme so skladbou 3 krát v meste Bregenz a jedenkrát na záverečnom ceremoniáli gymnaestrády v meste Dornbirn , bola to pre nás veľká pocta, pretože na záverečný ceremoniál vybrali len päť štátov z celého sveta !!!! Naša skladba mala obrovský úspech, ale aj naše teplákové súpravy budili počas gymnaestrády veľkú pozornosť,veľká vďaka za to patrí SGF a SOV !!!

Ubytované sme boli v škole/ spali sme na karimatke a v spacáku / v krásnom meste Bregenz, ktoré leží pri nádhernom Bodamskom jazere .

Navštívili sme starobylé nemecké mesto Lindau, švajčiarske kúpeľné mesto Saint Margariten ,

videli sme veľa úžasných pódiových skladieb v meste Dornbirn a Gotz.

Počas celého pobytu panovala medzi športovcami veľmi srdečná atmosféra ,rakúski obyvatelia k nám boli veľmi milí a ústretoví ,užili sme si deväť krásnych dní plných športu a milých stretnutí.

Prajem Vám krásnu dovolenku a zaslúžený oddych ,či v zahraničí alebo na našom krásnom Slovensku .

Podujatie sme absolvovali s finančnou podporou mesta Prievidza v sume 200,00 Euro na pokrytie časti cestovných nákladov.

                                                                                                  Jitka Hejtmánková

                                                                                                    vedúca Olympie