História Olympijského klubu Prievidza

Názov klubu: Olympijský klub regiónu Prievidza

Vznik klubu: Pri návšteve Viliama Ugróczyho, predsedu OZTK a Petra Tichého tajomníka TJ

Banské stavby na Olympijskej spoločnosti Slovenska sa zrodila myšlienka od

p. Labudu, sekretára OSS ako postupovať pri zriadení druhého olympijského

klubu na Slovensku.

Dátum založenia: 05.10.1991

Sídlo klubu: Hokej club, Bojnícka cesta 34, 971 01 Prievidza

Zakladajúci členovia z radou olympionikov: Boris Lukášik, Miloslav Mečíř, Jozef Lohyňa, Július Toček, Marta Pernišová - Pösová, Júlia Kolečaniová - Martanovičová, Katarína Beňušková - Lamrichová, Jozef Škandík, Peter Páleš, Jozef Dobrotka, Dagmar Slafkovská - Kuzmanová, Ivan Kormaňák, Mikuláš Timko.

Zriaďovacia listina klubu olympionikov regiónu Prievidza a štatút Olympijského klubu regiónu Prievidza: 08.01.1992 schválené Olympijskou spoločnosťou Slovenska

Predseda: Arpád Tarnóczy

Členovia: Ján Dobrovodský, Ivan Kormaňák, Florián Leitman, Jozef Lohyňa, Peter Matiaško, Albert Priehoda, Alexander Schut, Ctibor Šturcel, Arpád Tarnóczy, Peter Tichý, Mikuláš Timko, Viliam Ugróczy

Dátum: 03.09.1993 - presťahovanie klubu

Sídlo klubu: Dom športu, Ul. Olympionikov 4, 971 01 Prieivdza

Názov klubu. Olympijský klub Prievidza


Zloženie Výkonného výboru Olympijského klubu Prievidza

Dátum: 04.10.1996 výročné rokovanie Zasadnutia členov OK

Predseda: Arpád Tarnóczy

Podpredseda sekretár: Viliam Ugróczy

Podpredseda ekonóm:.Ľuboš Miština

Zástupca olympionikov: Ivan Kormaňák

Zástupca paralympionikov: Peter Matiaško

Zástupca olympijských aktivít: Florián Leitman

Zástupca osobností a priateľov: Ctibor Šturcel

KRK: Marta Pernišová - Pösová, Peter Moravčík, Zdenko Šovčík

Zloženie Výkonného výboru Olympijského klubu Prievidza

Dátum: 02.01.2001 výročné rokovanie Zasadnutia členov OK

Predseda: Arpád Tarnóczy

Podpredseda sekretár: Viliam Ugróczy

Podpredseda ekonóm: Ľuboš Miština

Zástupca olympionikov: Ivan Kormaňák

Zástupca paralympionikov: Peter Matiaško

Zástupca priaznivcov olympizmu: Teodor Palkovič

Zástupca športov: Ctibor Šturcel

KRK: Marta Pernišová - Pösová, Peter Matiaško, Zdenko Šovčík

- rok 2001 odstúpenie Arpáda Tarnóczyho z predsedu Olympijského klubu Prievidza

- za Čestného predsedu Olympijského klubu Prievidza zvolený Arpád Tarnóczy

- za predsedu olympijského klubu Prievidza bola zvolená Daniela Hagarová

Zloženie Výkonného výboru Olympijského klubu Prievidza

Dátum: 27.05.2005 mimoriadne výročné rokovanie Zasadnutia členov OK

Predseda: Dušan Bohňa

Podpredseda sekretár: Peter Tichý

Podpredseda ekonóm: Ján Mojžiš

Zástupca olympionikov: .Ivan Kormaňák ml.

Zástupca paralympionikov: Peter Matiaško

Zástupca športov: Vladimír Mečiar

Hospodár: Vlasta Švikruhová

KRK. Ľubomír Mäsiar, Zdenko Šovčík, Eva Bírová

Dátum: 05.10.2009 - presťahovanie klubu z Domu športu na zimný štadión


Zloženie Výkonného výboru Olympijského klubu Prievidza

Dátum: 30.05.2009 výročné rokovanie Zasadnutia členov OK

Predseda: Vladimír Revický

Podpredseda sekretár: Peter Tichý

Podpredseda ekonóm: Jozef Barborka, zástupca olympionikov

Hospodár: Vlasta Švikruhová

Zástupca pre kluby a športové subjekty: Vladimír Mečiar

Zástupca pre základné školy: Pavol Mečiar

Zástupca pre vzdelávanie a akadémiu: Marián Grman

Zástupca paralympionikov: Jozef Dadík

Zástupca priaznivcov olympizmu: Dušan Bohňa

Zástupca pre tlač, média a fair play: Anton Špeťko

KRK: Teodor Palkovič, Róbert Frimmel, Pavel Oršula

Mária Rybnikárová kooptovaná na miesto Róberta Frimmela

Dátum: 06.06.2010 otvorenie Olympijského klubu Prievidza v priestoroch zimného

štadióna Prievidza

Dátum: 30.09.2011 zrušenie a vysťahovanie olympijského klubu z priestorov zimného

štadióna do Domu športu.

Dátum: 05.03.2013 - ocenenie klubu: Najúspešnejší olympijský klub za rok 2012 - držiteľ ceny Vincenta Lafku

Zloženie Výkonného výboru Olympijského klubu Prievidza

Dátum: 27.09.2013 - zasadnutie Valného zhromaždenia Olympijského klubu Prievidza

Predseda: Vladimír Revický

Podpredseda sekretár: Peter Tichý

Podpredseda ekonóm: Jozef Barborka

Hospodár: Vlasta Švikruhová

Koordinátor pre základné a stredné školy v meste Prievidza: Rudolf Slíž

Zástupca pre základné školy: Pavol Mečiar

Zástupca pre vzdelávanie a akadémiu: Marián Grman

Koordinátor pre základné a stredné školy v meste Handlová: Lucia Pukačová

Koordinátor pre materské a základné školy v meste Bojnice: Martin Kočner

Zástupca pre tlač, média : Anton Špeťko (abdikoval)

Zástupca Olympie pri Olympijskom klube Prievidza: Jitka Hejtmanková

KRK: Teodor Palkovič, Pavel Oršula, Mária Rybnikárová

Dátum: 01.01.2014 - Cvičenky ZRTV pod vedením Jitky Hejtmankovejsa zaradili za členov OK pod názvom odbor Olympia pri Olympijskom klube Prievidza

Dátum: 29.05.2015 - Slovenské združenie telesnej kultúry v likvidácií, Bratislava odpredalo OK Prievidza objekt na ulici Olympionikov č. 6

Dátum: 03.07.2015 - Začiatok rekonštrukcie objektu na ulici Olympionikov č. 6 v Prievidzi


Zloženie Výkonného výboru Olympijského klubu Prievidza

Dátum: 27.09.2016 - zasadnutie Valného zhromaždenia Olympijského klubu Prievidza

Predseda: Vladimír Revický

Podpredseda sekretár: Peter Tichý

Podpredseda ekonóm: Jozef Barborka

Hospodár: Vlasta Švikruhová

Zástupca pre základné školy: Pavol Mečiar

Zástupca pre vzdelávanie a akadémiu: Marian Grman

Zástupca Olympie pri Olympijskom klube Prievidza: Jitka Hejtmanková

Koordinátor pre základné a stredné školy v meste Handlová: Lucia Pukačová, Paulína Geliová

Koordinátor pre materské a základné školy v meste Bojnice: Martin Kočner

Koordinátor pre základné a stredné školy v meste Nováky: Marian Grman, Pavel Oršula

KRK: Teodor Palkovič, Pavel Oršula, Mária Rybnikárová

V júni 2017 sa Olympijský klub Prievidza presťahoval do vlastného sídla Ul. Olympionikov 6 Prievidza.

Zloženie Výkonného výboru Olympijského klubu Prievidza

Dátum: 18.09.2017

Predseda: Vladimír Revický

Podpredseda : Jozef Barborka

Sekretár: Rudolf Slíž

Hospodár: Vlasta Švikruhová

Zástupca pre základné školy: Pavol Mečiar

Zástupca pre vzdelávanie a akadémiu: Marian Grman

Zástupca Olympie pri Olympijskom klube Prievidza: Jitka Hejtmanková

KRK: Teodor Palkovič, Pavel Oršula, Mária Rybnikárová


21.09. 2017 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie nového sídla Olympijského klubu Prievidza


za účasti prezidenta SOV p. Antona Siekela, , predsedu Združenia OK SR p. Ivana Čierneho ,

primátorky mesta p. Kataríny Macháčkovej a ďalších primátorov, starostov, poslancov a hostí z okresu a regiónu.