Cvičí celá rodina

OK Prievidza

Správa z podujatia "Cvičí celá rodina."

Dňa 10.12.2019 usporiadala Olympia pri OK Prievidza v mestskej športovej hale v spolupráci s mestom Prievidza , Jednotou dôchodcov a N.o. Orchidamos Prievidza v rámci projektu "Dotkni sa hviezd " športové podujatie pod názvom "Cvičí celá rodina."

Podujatie otvorila predsedníčka Olympie Jitka Hejtmánková privítaním prítomných účastníkov a oboznámila ich s nasledujúcim programom.

Ako prví vystúpili deti z MŠ P. Benického pod vedením p. riaditeľky Renáty Szeghoovej s krásnym a milým vianočným vystúpením ,za ktorý si vyslúžili búrlivý potlesk od prítomných divákov.

Potom vyzvala ,aby sa postavili deti ,mamičky ockovia a starí rodičia do priestoru telocvične na žinenky a začal sa vianočný aerobik bod vedením cvičiteľky Jitky.

Ďalej cvičenie pokračovalo cvičením vo dvojiciach s náčiním - palicami ,po krátkej prestávke na občerstvenie pokračovalo cvičenie v kruhoch a na záver zábavné hry taktiež v kruhoch.

Počas celého pohybu na žinenkách panovala medzi cvičiacimi srdečná a výborná nálada.

Na konci celého programu boli odmenené všetky deti darčekmi a sladkosťami a ich žiarivé očká a úsmevy bolo to najkrajšie z celého podujatia.

Program ukončila Jitka Hejtmánková poďakovala za príspevok N.o. Orchidamos 80 E na zakúpenie darčekov, sladkostí a mikulášskych čiapok .

Taktiež poďakovala všetkým zúčastneným za krásne strávený predvianočný podvečer v Mestskej športovej hale popriala im krásne Vianoce a všetko najlepšie v Novom roku a pozvala ich na ďalší Mikulášsky aerobik v roku 2020 .

Podujatie sa uskutočnilo s dotáciou Mesta Prievidza v sume 150 E.

                                                                                                                Jitka Hejtmánková

                                                                                                              predsedníčka Olympie