Športové publikácie z hornej Nitry

Športové publikácie vydané v rámci regiónu z hornej Nitry


Kontinuita dejín sa zachováva tým, že generácie za sebou zanechávajú odkazy hmotné, písomné, obrazové, ústne. Tieto informácie však treba zachrániť, zapísať a posunúť ďalej, aby sme nenarušili dejinnú nepretržitosť a súvislosť. Na to je potrebná odvaha, chuť a spôsobilosť ľudí, ktorí sa tejto činnosti venujú. Aj šport je jednou z oblastí, ktorá už od starovekých olympijských hier zaznamenáva svoje úspechy. Čas plynie, ľudia sa míňajú, ale napísané zostáva! Pripomeňme si prostredníctvom publikácií tých, ktorí sa venovali regionálnemu športu a uchovali nám jeho odkaz i pre budúce generácie.

Všeobecne:

 • Michal Klimko: Turistický a vlastivedný sprievodca po Prievidzi, Bojniciach a po hornej Nitre vôbec. Prievidza, tlač B. Gubits, 1928
 • Ján Vattay, Ján Bendík: Šport a telesná výchova na Hornej Nitre. Vlastným nákladom autorov, Patria Prievidza, 1931
 • Florián Leitman: František Falat 70. Vydali priatelia, 2006
 • Florián Leitman: Šport a telesná výchova na Hornej Nitre. 2. doplnené vydanie, Orchidamos Slovakia n.o. a Patria Prievidza, 2009
 • Florián Leitman, Pavol Tisaj: Šport na hornej Nitre. Olympijský klub a Orchidamos Slovakia n.o. Prievidza, 2008
 • Florián Leitman: 10 rokov olympizmu na hornej Nitre 1991 – 2001. Olympijský klub Prievidza, 2001
 • Florián Leitman, Pavol Tisaj, Elza Dadíková, Imrich Frívaldský, Viliam Ugróczy: Klenotnica športovcov hornej Nitry. Olympijský klub a Orchidamos Slovakia n.o. Prievidza, 2011
 • Rudolf Slíž, Florián Leitman: 30 rokov Olympijského klubu v Prievidzi (1991 – 2021). Olympijský klub a Orchidamos Slovakia n.o., 2022
 • Tatiana Dercová, Florián Leitman: 30 rokov nádejí, úspechov

a splnených túžob – Orchidamos Prievidza n. o. (1991 – 2021)

 • Ladislav Szibilla: Fanúšik – športový mesačník. Vlastným nákladom

autora 2019 – 2020

Prievidza:

Ľadový hokej:

 • Florián Leitman, Peter Tichý: Ľadový hokej v Prievidzi a jej okolí (1954

– 2004). Hokejový klub Prievidza, 2004

Zápasenie:

 • Ivan Kormaňák, Florián Leitman: 50 rokov zápasenia v Prievidzi (1954 – 2004). Zápasnícky klub Baník Prievidza a Patria Prievidza, 2004
 • Tomáš Petro: Jozef Lohyňa – Kráľ krstačky – Príbeh najlepšieho

slovenského zápasníka Jozefa Lohyňu. Sport legal, 2015

Športová gymnastika:

 • Florián Leitman: Športová gymnastika v Prievidzi. Gymnastický klub Elán Prievidza, 2005

Tenis:

 • František Vrták, Florián Leitman: 100 rokov tenisu v Prievidzi (1913 – 2013). Tenisový klub Baník Prievidza, 2014

Basketbal:

 • Alexander Schut: 25 rokov organizovaného basketbalu v Prievidzi (1947 – 1972). Baník Cigeľ Prievidza, 1972
 • Alexander Schut: 30 rokov basketbalu v Prievidzi 1947 – 1977. Baník Cigeľ Prievidza, 1977
 • Alexander Schut: 40 rokov basketbalu v Prievidzi 1947 – 1987. Baník Cigeľ Prievidza, 1987
 • Miloš Lettrich, Florián Leitman: 50 rokov basketbalu v Prievidzi 1947 – 1997. Baník Cigeľ Prievidza, 1997
 • Jozef Peniaško: 65 rokov basketbalu v Prievidzi. Baník Cigeľ Prievidza, 2012
 • Florián Leitman: Stretnutie pamätníkov prievidzského basketbalu 1947 – 2017. Hornonitrianske bane Prievidza, 2017
 • René Matuška: 75. výročie založenia basketbalu v Prievidzi (1947 – 2022). Baník Cigeľ Prievidza, 2022
 • Pavol Tisaj, Florián Leitman: Ctibor Šturcel "Šturo" – basketbalový pamätník. Vytlačil Lipoprint Prievidza s podporou Jozefa Peniaška, 2023

Volejbal:

 • Pavol Tisaj, Florián Leitman: Storočie pod vysokou sieťou v Prievidzi. VK OSMOS Prievidza, 2022

Futbal:

 • Jozef Paršo, Alexander Schut: 60 rokov futbalu v Prievidzi 1918 – 1978. FO Baník Prievidza, 1978
 • Kveta Schutová, František Árgyusi, Viera Klasovitá: 70 rokov organizovaného futbalu v Prievidzi. FO Baník Prievidza, 1988
 • Pavol Tisaj, Florián Leitman: 100 rokov futbalu v Prievidzi (1918 – 2018), Futbalový klub Baník Prievidza, 2019
 • Alexander Schut: Olympionik z hornej Nitry Ladislav Petráš. Baník Prievidza, 1970
 • Florián Leitman: Štefan Gürtler– 90 rokov. Rodina Š. Gürtlera Prievidza, 2013
 • Elza Dadíková, Florián Leitman: Spomienky rodoľuba – životný príbeh

85 – ročného Michala Krajčíka. Mesto Prievidza, 2013

 • Ľubomír Dzurák, Svetozár Okrucký: Laco Petráš – futbalová legenda

z hornej Nitry. Prievidza, 2014

 • Pavol Tisaj, Florián Leitman: Oldřich Bříza 90. Prievidza, 2022

Turistika:

 • Augustín Machata a kolektív: Turistika na hornej Nitre do roku 2003 (80. výročie organizovanej turistiky), Okresná rada Klubu slovenských turistov v Prievidzi, 2003

Skauting:

 • Mária Šimková a kolektív: 80 rokov skautingu v Prievidzi (1924 – 2004). Prievidza, 2004

Letecký šport:

 • Marián Krčík: Aeroklub Prievidza (1950 – 2015). Pantha Rhei, 2015

Nováky:

 • Vladimír Zaťko, Florián Leitman: 75 rokov futbalu v Novákoch (1937 –

2012). Mestský futbalový klub Nováky, 2013

 • Pavol Tisaj, Florián Leitman: 65 rokov mokrej lopty v Novákoch (1954 –

2019). Klub vodného póla Nováky, 2020

 • Jozef Dobis: 40 rokov organizovaného basketbalu Juventus Nováky (1959 – 1999). Juventus Nováky,1999

Bojnice:

 • 20. výročie plávania TJ Slovan Bojnice. Výbor TJ Slovan Bojnice, 1978
 • 25. výročie organizovanej hádzanej v Bojniciach (1959 - 1984). Výbor Slovan MsNV Bojnice, 1984
 • Spravodaj k 30. výročiu organizovanej hádzanej v Bojniciach (1959 – 1989). Výbor Slovan MsNV Bojnice,1989
 • Zdenko Šovčík: 45. rokov organizovanej hádzanej v Bojniciach (1959 – 2004). Hádzanársky klub Kúpele Bojnice 2004
 • Florián Leitman: 50. rokov organizovanej hádzanej v Bojniciach (1959 – 2009). Hádzanársky klub Kúpele Bojnice, 2009

Handlová:

 • Imrich Frívaldský: 50 rokov futbalu v Handlovej (1912 – 1962). TJ Baník Handlová, 1963
 • Imrich Frívaldský: 85 rokov futbalu v Handlovej (1912 – 1998). Mestský úrad Handlová a ŠKF Baník Handlová, 1998
 • Imrich Frívaldský: 95. výročie vzniku futbalu v Handlovej (1912 – 2007). ŠKF Baník Handlová, 2007
 • Imrich Frívaldský: 100 rokov handlovského futbalu (1912 – 2012). ŠKF Baník Handlová a FC Baník Horná Nitra, 2012

Oslany:

 • Dušan Baláž: 75 rokov založenia futbalu v Oslanoch. Slovan Oslany, 1977
 • Tibor Šuchter: 70. výročie založenia organizovaného športu v Oslanoch

1922 – 1992. Obecný úrad Oslany,1992

 • Dušan Baláž: 80. výročie organizovaného futbalu a športu v Oslanoch. Obec Oslany, 2002

Koš:

 • Florián Leitman: 35. výročie organizovanej telovýchovy v Koši 1954 – 1980. TJ Družstevník Koš, 1980
 • Florián Leitman, Vojtech Greman:10 rokov hádzanej v Koši 1961 – 1971. TJ Družstevník Koš 1971
 • Florián Leitman, Jaroslav Kobulda:70 rokov futbalu v Koši 1945 – 2015. Obecný úrad Koš a TJ Družstevník Koš, 2016
 • Náš Roman. (O cyklistovi Romanovi Štorcelovi), Azet Prievidza 2006

Valaská Belá:

 • M. Štefaniga, M. Chudý, J. Hala: 50 rokov organizovaného futbalu vo Valaskej Belej 1932 – 1982. TJ Krištáľ Valaská Belá, 1982

Nitrianske Sučany:

 • Ladislav Nemček: 60 rokov športu v Nitrianskych Sučanoch 1929 – 1989. TJ Slovan Nitrianske Sučany, 1989

Poruba:

 • Pavol Tisaj, Florián Leitman: 50 rokov futbalu v Porube 1953 – 2003,

Obecný úrad Poruba a TJ Magura Poruba, 2003

Kanianka:

 • Florián Leitman: 30 rokov organizovaného futbalu v Kanianke 1972

–2002. Obecný úrad Kanianka a FK Junior Kanianka, 2002

 • Florián Leitman, Jaroslav Kobulda, Pavol Hanko: 40 rokov

kanianskeho futbalu 1972 – 2012. FK Junior Kanianka, 2012

 • Florián Leitman:10 rokov tenisového klubu v Kanianke (2001 – 2011).

Tenisový klub Omega Kanianka, 2011

Kamenec pod Vtáčnikom:

 • Ján Nechala: Život medzi bránkami – 70 rokov futbalu v Kamenci pod

Vtáčnikom. Obecný úrad a TJ Tatran Kamenec pod Vtáčnikom, 2002

Zemianske Kostoľany:

 • Peter Divéky: Kronika futbalu v Zemianskych Kostoľanoch 1950 – 2015. Obecný úrad Zemianske Kostoľany, 2015

Lehota pod Vtáčnikom:

 • Vojtech Greman, Vladimír Pokorný: Hádzanársky oddiel Lehota pod Vtáčnikom 1957 – 2007. Hádzanársky oddiel TJ Baník Lehota pod Vtáčnikom, 2007

Chrenovec – Brusno:

 • My sme chlapci futbalisti... 80 rokov futbalu v Chrenovci-Brusne 1933 – 2013. Obecný úrad Chrenovec-Brusno, Obecný úrad Lipník 2013

Ráztočno:

 • Richard Kozohorský: Martin Škrteľ. Odhodlaný bojovník, Lindeni, 2020