Stretnutie ku Dňu ústavy SR


Olympijský klub Prievidza

Orchidamos Prievidza n.o.

                                                                        Zhodnotenie

Spoločné športovo-spoločenské podujatie "Vykročme za zdravím" , ktoré sa uskutočnilo dňa 29.8. 2019 o 14,00 hod. v priestoroch Olympijského klubu Prievidza z príležitosti SNP a Dňa ústavy SR malo výbornú atmosféru doplnenú spevom seniorov skupiny Jas.

Členovia OK , neziskovej organizácie Orchidamos Prievidza a športoví priatelia aj za účasti čestného predsedu OK PD p. Arpáda Tarnóczyho strávili v družnej atmosfére spomienok a pri výbornom guláši a držkovej príjemné

odpoludnie spestrené spevom a tancom a cvičením oddielu Olympie.

Prievidza 3.9.2019

                                                                                                      Mgr. Rudolf Slíž

                                                                                                      sekretár OK PD