Európsky týždeň športu

                                                                    BEACTIVE

                                                         V Y H O D N O T E N I E


OK PD zrealizoval dňa 25.9.2019 v rámci Európskeho týždňa športu podujatie pre žiakov 4.roč. ZŠ v PD s cieľom zapojiť ich do pohybovej aktivity a umožniť im vyskúšať si prvky kolektívnych športov v priestoroch ŠH a vzbudiť u nich záujem o tieto hry.

Celkovo súťažilo 30 chlapcov a 30 dievčat zo 6 ZŠ. Družstvá boli odmenené OK PD vecnými cenami.

Prenájom haly 108,00 a sladkosti 12,00 boli financované z príspevku mesta vo výške 120,00 Euro.

                                                                                                              Mgr. Rudolf Slíž

                                                                                                              sekretár OK PD