Pripravujeme

28.4. Olympijská vedomostná súťaž ZŠ + 8.r. gymn. okresu PD


PROPOZÍCIE

Vedomostná súťaž o olympizme

Vyhlasovateľ súťaže: Olympijský klub Prievidza

Kategória :základné školy + osemročné gymnáziá v okrese Prievidza

súťaž 3-členných družstiev

Termín prihlásenia do 31.3. 2020

Termín konania súťaže: 28. apríl 2020 o 9,00 hod.

Miesto : Olympijský klub Prievidza resp. bude účastníkom oznámené podľa

počtu prihlásených škôl

Témy :

1. Antické olympijské hry

2. Medzinárodný olympijský výbor

3. Olympijský klub Prievidza + Olympionici Hornej Nitry

4. Japonsko - geografia

Cestovné : na vlastné náklady

Občerstvenie zabezpečí organizátor

Ceny : vecné ceny a diplom

Informácie : PaedDr. Marián Grman 0910 296 446

Kontakt : olym.klub.pd@gmail.com , Mgr. Rudolf Slíž 0911 525 109

Literatúra:

Vojtech Zamarovský, Vzkriesenie Olympie

www.olympijskyklubpd.eu

www.olympic.sk

Vladimír Revický

predseda OK

Plán podujatí na rok 2020

21.2. Vyhlásenie najúspešnejších športovcov okresu za rok 2019

28.4. Olympijská vedomostná súťaž ZŠ + 8.r. gymn. okresu PD

1.5. Úprava okolia OK + Domu športu + ŠH + brehu rieky Nitry pri OK

13.5. II. r. Okresnej športovej olympiády Jednoty dôchodcov Slovenska PD

19.5. Výtvarná súťaž ZŠ v PD - šport a olympizmus očami detí

21.5. Športová olympiáda MŠ v PD

2.6. 3. roč. Olympiády Denných centier seniorov mesta PD

4.6. Krajské kolo športovej olympiády Jednoty dôchodcov Slovenska

16.6. Olympijská kvapka krvi

17.6. Atletický Olympijský deň žiakov 3.-4.r. ZŠ v PD

19.6. Beh olympijského dňa + Šport pre každého *

29.8. Vykročme za zdravím : stretnutie členov OK , Orchidamos , JDS PD - SNP, Ústava SR

4.-9-10. Odbor OK PD Olympia - Rethymn Grécko

7.10. Európsky týždeň športu - ZŠ

10.10. Európsky týždeň športu - Olympia

12.12. Cvičí celá rodina - Dotkni sa hviezd

        *  v spolupráci s CVČ PD

                                                                                Vladimír Revický

                                                                                predseda OK Prievidza

 Ul. Olympionikov 6
olym.klub.pd@gmail.com
+421 917 176 533, +421 911 525 109