Pripravujeme


Olympijský klub Prievidza

Plán aktivít na rok 2021

1.5.    Upratovanie OK a úprava okolia OK + Domu športu + brehu rieky Nitry pri OK

3.6.    3. roč. Olympiády Denných centier seniorov mesta PD

8.6.    Výtvarná súťaž ZŠ v PD - šport a olympizmus očami detí

11.6.   Atletický Olympijský deň žiakov 3.-4.r. ZŠ v PD

15.6.   II. r. Okresnej športovej olympiády Jednoty dôchodcov Slovenska Prievidza

16.6.   Olympijská kvapka krvi

17.6.   Športová olympiáda MŠ v PD

25.6.  Beh olympijského dňa + Šport pre každého *

28.8.  Vykročme za zdravím : stretnutie členov OK , n.o. Orchidamos PD , JDS PD - SNP, Ústava SR

7.10.   Európsky týždeň športu - ZŠ

9.10.   Európsky týždeň športu - Olympia pri OK PD

10.11.   Olympijská vedomostná súťaž ZŠ + 8.r. gym. okresu PD

11.12.   Cvičí celá rodina

  • V spolupráci s CVČ PD

Vladimír Revický

predseda OK Prievidza

 Ul. Olympionikov 6
olym.klub.pd@gmail.com
+421 917 176 533, +421 911 525 109