Pripravujeme


Olympijský klub Prievidza

                                                                         Pozvánka

                                                           Vážení športoví priatelia !

Olympijský klub Prievidza z príležitosti 30. výročia pôsobenia sa rozhodol

uctiť si a oceniť svojich čestných členov - rodákov , účastníkov OH, ZOH a POH .

Pozývame Vás preto za týmto účelom dňa 9.6.2022 o 11,00 hod. do Olympijského športového múzea v Dome športu v Bratislave , Junácka 6 .

Veríme, že si nájde čas a tešíme sa na spoločné stretnutie !

Prosím o Vaše vyjadrenie sa k účasti mailom alebo tel. 0917 17 65 33 !

                                                                                                               Vladimír Revický

                                                                                                              predseda OK PD

O


                                                          Výtvarná súťaž žiakov ZŠ v Prievidzi

Olympijský klub Prievidza

Organizuje dňa 10.5. 2022 od 08,30 do 12,00 hod. v areály dvora

ZŠ Sama Chalupku Prievidza

Výtvarnú súťaž " Olympizmus a šport očami detí"

I. kategória: žiaci I. stupňa ZŠ 3.-4. r.

II. kategória: žiaci II. stupňa ZŠ 5.-7. r.

Individuálna tvorba !

Žiakom budú dostupné farebné kriedy a asfaltová plocha 1m x 1m.

Program:

1. Privítanie 8,30 hod.

2. Výber asfaltových plôch

3. Kresba

4. Vyhodnotenie súťaže o 12,00 hod.

Najlepší traja žiaci v každej kategórii budú ocenení diplomom a vecnou cenou.

Prihlášky zasielajte do 30.4. 2022 na adresu:

olym.klub.pd@gmail.com

kontakt: Mgr. Rudolf Slíž , sekretár OK PD 0917 176 533 , 0911 525 109

V deň súťaže si vo vlastnom záujme preverte jej konanie !

V prípade nepriaznivého počasia podujatie organizátor preloží na iný termín, ktorý bude obratom oznámený na vedenie ZŠ !

                                                                                                                       Vladimír Revický

                                                                                                                        predseda OK PD


Olympijský klub Prievidza , Ul. Olympionikov 6 , 971 01 Prievidza

                                                         Vedomostná súťaž o olympizme

Vyhlasovateľ súťaže:: Olympijský klub Prievidza

Kategória : základné školy + osemročné gymnáziá v okrese Prievidza

súťaž 3-členných družstiev

Miesto : Olympijský klub Prievidza , Ul. Olympionikov 6 / za ŠH /

Termín konania súťaže: 28. apríl 2022 o 10,00 hod.

Termín prihlásenia do 31. 3. 2022

----------------------------------------------------------------

v prípade nedobrej situácie vzhľadom na COVID

sa súťaž uskutoční elektronickou formou

Realizácia súťaže : školy si 28. apríla 2022 o 10,00 hod.

stiahnu na plochu PC test z : www.olympijskyklubprievidza.eu !

Správne odpoveďe elektronicky podčiarknu a vyplnený test odmailujú na :

olym.klub.pd@gmail.com

Z každej témy bude v teste 10 otázok.

Časový limit na vyplnenie a odoslanie testu je 30 minút.

Hodnotenie : o poradí rozhodujú body za správne odpovede.

V prípade rovnosti bodov rozhoduje čas odoslania

vyplneného testu.

Témy :

1. Antické olympijské hry

2. Olympionici Hornej Nitry + Olympijský klub Prievidza

3. ZOH Peking 2022

Ceny : vecné ceny a diplom

Informácie : PaedDr. Marián Grman 0910 296 446

Kontakt : olym.klub.pd@gmail.com , Mgr. Rudolf Slíž 0911 525 109

Podmienka súťaže : účasť minimálne 3 družstvá !

Literatúra a zdroj informácii :

Vojtech Zamarovský, Vzkriesenie Olympie

www.olympijskyklubprievidza.eu , www.olympic.sk

média , denná tlač

                                                                                                                Vladimír Revický

                                                                                                                  predseda OK


Plán aktivít na rok 2022

28.4. Olympijská vedomostná súťaž ZŠ okresu PD OK PD

30.4. Stretnutie členov OK a n.o. Orchidamos PD k 1.máju OK PD

Upratovanie OK a úprava okolia OK + Domu športu + brehu rieky Nitry pri OK.

10.5. Výtvarná súťaž ZŠ v PD - Šport a olympizmus očami detí ZŠ S.CH. PD

8.6 Športová olympiáda MŠ Kanianka

14.6. 3. roč. Olympiády Denných centier seniorov mesta PD CVČ PD

16.6. 3. roč. Olympiády JDS okresu Prievidza. CVČ PD

22.6. Atletický Olympijský deň žiakov 3.-4.r. ZŠ v PD ZŠ Ul. Energetikov PD

24.6. Olympijský deň a BOD Nám. Slobody PD

1.9. Vykročme za zdravím : stretnutie členov OK , n.o. Orchidamos PD , JDS PD - SNP, Ústava SR

Upratovanie OK a úprava okolia OK + Domu športu + brehu rieky Nitry pri OK OK PD

6.10. Európsky týždeň športu - ZŠ ŠH PD

8.10. Európsky týždeň športu - Olympia pri OK PD príroda

10.12. Cvičí celá rodina v spolupráci s n.o. Orchidamos PD ŠH PD

Vladimír Revický

predseda OK Prievidza

 Ul. Olympionikov 6
olym.klub.pd@gmail.com
+421 917 176 533, +421 911 525 109