Pripravujeme


Olympijský klub Prievidza

Plán aktivít na rok 2021

22.6. Výtvarná súťaž ZŠ v PD - olympizmus a OH Tokio 2021 očami detí

23.6. Atletický Olympijský deň žiakov 3.-4.r. ZŠ v PD *

24.6. Olympijská kvapka krvi

28.8. Vykročme za zdravím : stretnutie členov OK , n.o. Orchidamos PD , JDS PD - SNP, Ústava SR

Upratovanie OK a úprava okolia OK + Domu športu + brehu rieky Nitry pri OK

21.9. 3. roč. Olympiády Denných centier seniorov mesta PD *

29.9. II. r. Okresnej športovej olympiády Jednoty dôchodcov Slovenska Prievidza *

7.10. Európsky týždeň športu - ZŠ

9.10. Európsky týždeň športu - Olympia pri OK PD

10.11. Olympijská vedomostná súťaž ZŠ okresu PD

11.12. Cvičí celá rodina

  • V spolupráci s CVČ PD

Plán je upravený vzhľadom na pandemickú situáciu

Vladimír Revický

predseda OK Prievidza

 Ul. Olympionikov 6
olym.klub.pd@gmail.com
+421 917 176 533, +421 911 525 109