22.6.2021 Vyhodnotenie výtvarnej súťaže „ Šport a OH Tokyo 2021 očami detí“  ihrisko ZŠ S. Chalupku PD

Účastníci súťažili v 2 kategóriách:

  • kategória: žiaci I. stupňa ZŠ 3.-4. r.

1.m. Tomáš Urbanovský ZŠ Malonecpalská PD

2.m. Nela Urbanová ZŠ Mariánska PD

3.m. Ema Čičmancová ZŠ Malonecpalská PD

  • kategória: žiaci II. stupňa ZŠ 5.-7. r.

1.m. Karolína Kravecová ZŠ Mariánska PD

2.m. Ema Petrášová ZŠ Malonecpalská PD

3.m. Tomáš Borko ZŠ Malonecpalská PD

Celkovo súťažilo 21 žiakov z 3 ZŠ v Prievidzi.

Víťazi boli odmenení vecnými cenami zo SOŠV a OK PD.

Všetci súťažiaci dostali odznak-buton "Pripravení na Tokyo ".

Pre všetkých bol zabezpečený pitný režim.

Mgr. Rudolf Slíž

sekretár OK PD