Prvomájové stretnutie členov OK

 


                                                              Zhodnotenie

Spoločenské stretnutie členov OK zmysle plánu práce OK

sa uskutočnilo na základe pozvánok dňa 1..5..2019 s nasledovným programom:

9,00 - 12,00 hod. brigádnická činnosť ( ženy -okná a priestory OK,

muži - chodníček za galériou , kosenie ,hrabanie,

úprava okolia OK )

od 12,00 hod. posedenie s občerstvením

Podujatia sa zúčastnilo 20 členov OK , ktorí urobili kus roboty.

Prievidza 3.5. 2019

                                                                                           Mgr. Rudolf Slíž

                                                                                             sekretár OK PD