Olympijský deň

                                                                    Zhodnotenie

Olympijský deň - Deň športu - "Šport pre každého - Beh Olympijského dňa"

                                                   Prievidza Nám. Slobody 21.6. 2019

Po roku opäť ožilo Námestie slobody športom. Žiaci prievidzských škôl a mladí športovci prišli podporiť olympijské myšlienky zabehnutím symbolického okruhu okolo Námestia slobody. Podujatie prišli podporiť viceprimátor mesta Ing. Jelačič, predseda komisie športu , mládeže a voľnočasových aktivít pri MsZ PD Ing. Bucák ,olympijský medailista v zápasení Jozef Lohyňa a jeho tréner Mikuláš Timko. Po úvodnom privítaní hostí predseda Olympijského klubu Prievidza p. Revický zapálil olympijský oheň a po pripnutí stuhy Behu olympijského dňa viceprimátorom spolu s doprovodom žiakov sa vydal na trať nasledovaní žiakmi škôl. Počas dňa sa prezentovali rôzne športové kluby napr. Korfbalový klub SKK Dolphins, Ultimate frisbee team Baník lásky, Športová škola karate Prievidza, Goodsport Slovakia, Klub športovej gymnastiky Elán, futbalové a fitnes aerobikové športové triedy ZŠ na Ulici Energetikov PD, Volejbalový klub Prievidza, Klub netradičných športov Pampúch, Mládežnícka basketbalová akadémia či Zelený bicykel,. Deti aj verejnosť si s nimi mohla zasúťažiť a zašportovať. Mohli sa dozvedieť úspechy mladých športovcov aj to ako sa aj oni nimi môžu stáť. Súčasťou podujatia bola prezentovaná aj história vzniku športu , antických aj novovekých OH , národných olympijských výborov , našich medailistov za Rakúsko-Uhorska a od vzniku republiky až doteraz v ére samostatného Slovenska ako aj olympionikov z Hornej Nitry . Súčasťou bol aj prvý ročník florbalového turnaja . Celé podujatie doplnili vystúpenia nadaných športovcov, tanečníkov a spevákov. Svoj talent nám predviedli žiaci Súkromnej ZUŠ Fantastik, Súkromnej ZUŠ Xoana, Tanečnej skupiny Diamonds, cvičeniek z klubu Olympia pri Olympijskom klube Prievidza, deti z MŠ Ul. Benického a Ul. Sv. Cyrila. Celé podujatie v spolupráci organizovali Centrum voľného času Prievidza, Olympijský klub Prievidza, Mesto Prievidza. Pre všetkých účastníkov bol z prostriedkov Slovenského olympijského a športového výboru zabezpečený pitný režim a sladkosti, pre organizátorov bagety. Podujatia sa zúčastnilo 950 účastníkov.

                                                                                                                     Mgr. Rudolf Slíž

                                                                                                                      sekretár OK PD                                                                                 Vyhodnotenie

                                                                     Olympijského dňa Nováky 2019

Vyhlasovateľ: SOaŠV

Organizátor: Olympijský klub Prievidza

Spoluorganizátor: Spojená škola Nováky, ZŠ a MŠ Nováky

Koordinátor: Mgr. Pavel Oršula - člen OK PD ,PaedDr Marián Grman - člen VV OK PD

Dátum: 21.6.2019

Miesto: areál ZŠ a MŠ, NC VP

Hlavné podujatie: Beh olympijského dňa pri 125. Výročí založenia MOV

Sprievodné podujatia:

Olympiáda MŠ - športové súťaže pre najmenších Nováčanov

Novácka latka - súťaž žiakov ZŠ v skoku do výšky

Preskáč sa ku zdraviu - súťaž v preskokoch ponad švihadlo - žiaci SŠ Nováky

Basketbalový turnaj o Pohár primátora mesta Nováky

Nohejbalový turnaj veteránov, užité plávanie

Počet účastníkov: MŠ - 118, ZŠ - 360, SŠ - 192,

dospelý nad 18 rokov - 33

Počet účastníkov spolu: 703

Propagácia: mestský rozhlas, Mestská televízia v Novákoch

Foto: príloha

                                                                                                      Mgr. Pavel Oršula


                                                                        Vyhodnotenie

                                                          Olympijského dňa Handlová 2019

                                                      

31.5.2019 (piatok) od 10,00 hod.Námestie Baníkov , Handlová

Organizátori: Olympijský klub Prievidza, CVČ Handlová

23. jún bol vyhlásený za Olympijský deň. Slovenský olympijský výbor už od svojho

vzniku, t.j. od roku 1993 každoročne v tento deň, resp. počas týždňa v tretej dekáde

júna, organizuje rôzne aktivity. Beh preto, lebo je to základný prejav aktívneho

ľudského pohybu. Je jednoduchý a dá sa organizovať všade a takmer pre všetkých.

V Handlovej sa beh konal na Námestí baníkov a zúčastnilo sa ho celkom 124 detí

                                                                                    Beáta Déliová

                                                                                    CVČ Handlová