Olympijská výtvarná súťaž ZŠ


                                                                Vyhodnotenie

Výtvarnej súťaže " Šport a olympizmus očami detí"

Účastníci súťažili v 2 kategóriách:

I. kategória: žiaci I. stupňa ZŠ 3.-4. r.

II. kategória: žiaci II. stupňa ZŠ 5.-7. r.

Celkovo súťažilo 28 žiakov z 5 ZŠ v Prievidzi.

Pre účastníkov bol zabezpečený pitný režim.

Žiaci umiestnení na prvých troch miestach v každej kategórii boli odmenení vecnými cenami .

                                                                                                                     Mgr. Rudolf Slíž

                                                                                                                      Sekretár OK PD