Atletický olympijský deň ZŠ v PD


                                                                   Vyhodnotenie

Atletický olympijský deň zorganizoval a realizoval dňa 18.6.2019 OK PD so ZŠ Ul. Energetikov PD pre žiakov 3. - 4. ročníka ZŠ v PD. Pretekalo 73 žiakov z piatich ZŠ .Súťažili v behu na 50 m, v hode kriketovou loptičkou a skoku do diaľky a 400 m D a 600 m CH. Víťazi boli odmenení tričkom, medailou , diplomom . Všetci účastníci dostali olympijskú medailu

OK PD zabezpečili pitný režim .

Na podujatí bol prítomní aj predseda OK p. Revický.

Podujatie sa uskutočnilo za finančnej podpory mesta Prievidza v sume 50€.

                                                                                                                 Mgr. Rudolf Slíž

                                                                                                                 sekretár OK PD