23.6.2021 Atletický olympijský deň 

Olympijský klub Prievidza

Vyhodnotenie

Atletický olympijský deň zorganizoval a realizoval dňa 23.6.2021 OK PD na ZŠ Ul. Energetikov Prievidza pre žiakov 3. - 4. ročníka ZŠ v PD. Pretekalo 73 žiakov zo 6 ZŠ v meste PD. Súťažili v behu na 50 m, v hode kriketovou loptičkou, skoku do diaľky, 400 m D a 600 m CH.

Víťazi boli odmenení tričkom, medailou , diplomom a vecnými cenami zo SOŠV a OK PD. Všetci účastníci dostali olympijský odznak - buton.

OK PD zabezpečil pitný režim .

Na podujatí bol prítomní aj predseda OK p. Revický.

Video záznam je na webe OK : olympijskyklubprievidza.eu

Mgr. Rudolf Slíž

sekretár OK PD