2.r. NŠO DC v PD


                                                                      Zhodnotenie

OK PD v spolupráci s Denným centrom seniorov Sever a mestom Prievidza zorganizoval a zrealizoval 4.6.2019 v priestoroch Lesoparku 2. ročník Športovej olympiády Denných centier seniorov mesta Prievidza v netradičných disciplínach.

Na otvorení podujatia boli prítomní : primátorka mesta PD JUDr.Katarína Macháčková , predseda komisie športu a voľnočasových aktivít pri MsZ PD Ing. Branislav Bucák , predseda OK PD Vladimír Revický. Hosťom bol p. Ivan Chrenka bývalí reprezentant a osobnosť prievidzského basketbalu .

Podujatie sa uskutočnilo v zmysle propozícii za dobrého počasia a výbornej atmosféry.

Súťažilo 7 trojčlenných družstiev z jednotlivých DC.

Víťazi boli ocenení medailami , diplomom a vecnou cenou za účasti viceprimátora Ing. Ľuboša Jelačiča. Okrem zabezpečeného pitného režimu si účastníci pochutnávali na guláši z diviny a na donesených vlastných produktoch.

                                                                                                            Mgr. Rudolf Slíž

                                                                                                             sekretár OK PD